Un sistem cu largă răspândire în Europa este astăzi prezent şi în România!

CENTRUL DE EVALUARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE
eliberează certificate de competenţă cu valoarea actelor de studii în urma derulării unor procese de evaluare pentru ocupaţiile:
IMPRESAR ARTISTIC
DISC JOCKEY
DANSATOR
CÂNTĂREŢ
INSTRUMENTIST

CINE poate participa? Orice adult care a dobândit prin orice formă, de-a lungul vieţii, cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru practicarea unei ocupaţii.

UNDE? În Centrul de Evaluare a competenţelor profesionale din cadrul CPPC.

DE CE? Pentru recunoaşterea capacităţii de a practica o ocupaţie chiar dacă nu aţi absolvit o şcoală de profil sau un curs de calificare.

CUM? Prin intermediul unui proces de evaluare uşor de înţeles, adaptat posibilităţţilor de participare ale fiecărui candidat, în care veţi fi încurajaţi să vă puneţi în valoare experienţa profesională proprie, indiferent de modul în care aţi dobândit-o.

CINE EVALUEAZĂ? Un evaluator de competenţe profesionale care vă va asista pe parcursul întregului proces de evaluare. Reţineţi: nu există comisie de examen!

CÂND? Oricând. Atunci când doriţi şi vă simţiţi pregătit.

AVANTAJE:

  • economie de timp: durata procesului de evaluare este mult mai mică în comparaţie cu participarea la un curs.
  • flexibilitate: procesul de evaluare este special conceput pentru adulţi şi ţine seama de particularităţile acestora.
  • atmosferă stimulativă: procesul nu îşi propune să scoată în evidenţă minusurile şi greşelile candidaţilor; el oferă toate condiţiile pentru punerea în valoare a cunoştinţelor şi deprinderilor fiecărui participant, într-o atmosferă constructivă.

Tariful pentru participarea în cadrul unui proces de evaluare este de 800 RON/persoană.
În cazul beneficiarilor persoane juridice care solicită evaluarea de competenţe profesionale pentru un număr de 5 până la 10 candidaţi în cadrul aceleiaşi sesiuni, tarifele se reduc cu 10%.
Pentru un număr mai mare de 10 persoane, tarifele se reduc cu 15%.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021/310.08.15